ኦንላይን ክፍሊት

ኦንላይን ክፍሊት ከመይ ይጥቀሙ?

መምዝገቢ ኮነ ወርሓዊ ክፍሊት ወይ ተመላሲ ገንዘብ ኣታዊ ንምግባር

ናብ መሓዙት ምምፃእ እንተየድለዮም ካብ ዘለዉዎ ምኽፋል ይኽእሉ እዮም። ብኸመይ እዚ ዝስዕብ መምርሒ የከተሉ።

  • 1)  መጀመርያ ካብ ፕላይስቶር ወይ ካብ መርበብ ሓበሬታ ሞባይል መተግበሪ ኣውሪዶም ኣብ ሞባይሎ ይፅዓኑ
  • 2)  ኣባል ምዃኖም የረጋግፁ
  • 3)  መሓዙት ኣብ ዝጥቀምሉ ባንክ ኣካውንትምህላዎም የረጋግፁ
  • 4)  ሞባይል ባንክ ተጠቃማይ ምኳኖም የረጋግፁ
  • 5)  ኣብ ሞባይሎም ዝፀዓንዎ ናይ መሓዙት ሞባይል መተግበሪ ብምኽፋት ኦንላይን ፓይመንት ኣብ ዝብል ክሊክ ይግበሩ
  • 5)  መለለዪ ሽምን ናይ ምስጢር ቃልን ብምምልእ ይእትዉ ዝብል ይፀዓኑ።
  • 7)  ካብ እቶም ዝተዘርዘሩ ባንክታት ዝጥቀሙል ብምምራፅ ክፍሊት ይፈፅሙ።