ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶኦም ቀፂሎም ካብ ዘለዉ ድዩ?

ዘይተመለሰ ሕቶ እንተለዎም ይፅሓፉልና

ብዛዕባ መሓዙት ዝህቦም ግልጋሎታት ዘይበረሀሎም ሕቶ እንተሎ ሕቶኦም ብምፅሓፍ ይልኣኹልና ቅልጡፍ ምላሽ ከዓ ክንህቦም ኢና።