መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ…

መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብምትሕብባር መድረኽ ልውውጥ ተመኩሮን ስልጠናን ኣሳሊጣመሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብምትሕብባር መድረኽ ልውውጥ ተመኩሮን ስልጠናን ኣሳሊጣ።

ዛጊድ በዝሒ ኣባላታ ልዕሊ 4,700 ዝበፅሐ መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር መጠን ካፒታላ እዛ ማሕበር ድማ ልዕሊ 82 ሚልዮን ብር በፂሑ ኣሎ።

ገና ካብትምስረት ኣብ ዉሽጢ 4 ዓመት ኣብ ፅሬት ከተማን ሓገዝ ወገን ቁርፂ እዋንን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሓላፍነት ሕ/ሰብ እናነጠፈት ዝመፀት እዛ ማሕበር
ሎሚ እውን ባህሊ ዕቛር ሕ/ሰብና ንምዕባይ ብምዕላም ምስ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብምትሕብባር መድረኽ ልውውጥ ተመኩርሮ ስልጠናን ኣካይዳ እያ።

መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ኣብ ክልልና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሃገርና ኣብ ሓፂር ግዘ ተጣይሸን ኣሸሓት ኣባላት ዝሓቆፋን ብዓሰርታት ሚልዮናት ብር ካብዝወነናን ማሕበራት ኣብ ቅሚት ከምትቅመጥ ኣብቲ መድረኽ ብሰብ ሞያ ተገሊፁ እዩ፡፡

እዚ ኣብ ሓፂር ግዘ ዝመፀ ለውጢ ድማ ብትኽተሎ ዘመናዊ ኣሰራርሓን እምነት ኣባላታን ከምዝኾነ ኣብቲ መድረኽ ዝተገለፀ እንትኾን ንብርክት ዝበሉ ሰብ ሞያ እውን ዕድል ስራሕ ፈጢራ እያ፡፡

መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር ካልኦት እውን ኣባላት ብሙኻን ሓቢርና ንስራሕ ንለወጥ ትብል አላ፡፡

መሓዙት ዕቛርን ልቓሕን ሓ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር
ምሕዝነትና ንሓበራዊ ለውጢ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *