መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ን ማእከል መሐገዚ ኣረጋውያን…

መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ን ማእከል መሐገዚ ኣረጋውያን፣ሕሙማት ኣእምሮን ህፃውንትን ፍረመናጦስ ካብ አመራርሓ ማሕበርናን ኣባላት ማሕበርናን ብዝከኣልዎ ገንዘብ ብምውፃእ ብስም ማሕበርና መሕፀቢ ክዳን (ላውንደሪ ማሽን) ኣበርኪቶም።

#መሓዙት ዕቋርን ልቓሕን ሓላ/ዝተ/ሕ/ስ/ማሕበር# ሎሚ ዕለት 06/08/2011 ዓ/ም ኣብ ማእከል መሐገዚ ኣረጋውያን፣ሕሙማት ኣእምሮን ህፃውንትን ፍረመናጦስ ካብ አመራርሓ ማሕበርናን ኣባላት ማሕበርናን ብዝከኣልዎ ገንዘብ ብምውፃእ ብስም ማሕበርና መሕፀቢ ክዳን (ላውንደሪ ማሽን) ኣበርኪቶም።
ስለዚ ኩሉኩም ኣባላት ማሕበርናን ካልኦት ማሕበረሰብን ኣብቲ ማእከል ዝስራሕ ዘሎ ቁዱስ ተግባር ምርኣይ ምእማን እዩ እሞ ሪእኩም እመኑ።
ሐምሳ ሎሚን ንሓደ ሸክሚ ንሐምሳ ገይፂ እዩ ከም ዝብሃል ኩልና ብዝከኣልናዬ ንሓግዝ ንኣቦታትና ድማ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦም። ኣሜን!
“ዝወደቀ ሰብ ምልዓል ናይ ሰናይ ሰብ
ሰናይ ድልየት እዪ።”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *